Snarkning eller sömnapné, vad är skillnaden?

Snarkning är en folksjukdom och ungefär hälften av alla vuxna snarkar och bland dem är det främst män. Varför fler män snarkar vet ingen riktigt, men forskare tror att det kvinnliga könshormonet progestron gör att snarkning från kvinnor är mer ovanligt.

När läkare talar om snarkning gör de det utifrån två perspektiv: medicinsk eller social snarkning. Medicinsk snarkning går även under namnet sömnapné, den mer riskfyllda varianten av snarkning.

Vanlig snarkning är inte farligt men nog så störande, både för den som snarkar och för omgivningen. För de med social snarkning finns det enkla behandlingsmetoder, medan sömnapné generellt är svårare att bota. Ofta upptäcks sömnapné i samband med symptom som extrem trötthet, orkeslöshet, nedstämdhet eller retlighet.

Vid sömnapné inträffar flera andningsuppehåll under natten som i sin tur minskar syretillförseln till kroppen. Andningsuppehållen leder till att syremättnaden i blodet blir lägre och att stresshormoner frisätts, något som i sin tur påverkar blodtrycket och hjärtat får arbeta hårdare. Det kan öka risken för att drabbas av hjärt- och kärlkomplikationer. Vanligast är att sömnapné upptäcks av partnern. Finns det misstankar om sömnapné är det bra att uppsöka läkare för att få hjälp.