Därför snarkar du.

Vi har väl alla någon gång försökt sova bredvid någon som snarkar, eller så har någon vänlig själ berättat att det är du själv som snarkar. Det är ingen positiv upplevelse.

Själva snarkningen uppstår när musklerna i svalgets väggar slappnar av som i sin tur leder till ett trängre svalg. Effekten blir då att det börjar vibrera i det som kallas den mjuka gommen, snarkljudet är ett faktum.

Snarkning kan bland annat bero på trångt svalg, trånga näsgångar, stora halsmandlar, övervikt eller om du sover på rygg. Snarkningar är också vanligare hos de som använder tobak eller nikotin, dricker alkohol, upplever stress eller har ytlig sömn. Oavsett om det är snarkning eller sömnapné som påverkar sömnen är det ofta en stor social påfrestning.

Snarkning i sig är inte farligt, men påverkar din och din omgivnings sömn. Sömnapné är däremot värre då det innebär upprepade andningsuppehåll. Det är också svårare att behandla sömnapné.

Har du möjlighet att påverka det, sover vi bäst när vi andas genom näsan. Anledningen till det är att vibrationerna av luftflödet blir mindre, liksom risken för snarkning.